Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 09.01.2023 16:21 (Üye) Soru : merhaba mekanik işlem görmüş pres alüminyum,işlenmiş galvaniz kutu profil alışımız oldu ancak satıcı firma tevkifat uygulamadı. Açıklamaları ise işlenmiş olduğu için tevkifat uygulamadıklarını söylediler. Sizlerin yorumunu da bilmek isteriz. Saygılarımızla

Cevap : Satıcının görüşü doğrudur. İşlenmiş ürünlerde KDV tevkifatı olmaz. Tebliğin ilgili bölümü aşağıdadır. " Tevkifat kapsamına, her türlü hurda metallerden elde edilen külçeler ile hurda metallerden elde edilenler dışındaki bakır, çinko ve alüminyum külçelerinin teslimi girmektedir. Slab, billet (biyet), kütük ve ingot teslimleri de bu uygulama bakımından külçe olarak değerlendirilecektir. Yukarıda belirtilen metallerin, alışlarında tevkifat uygulanıp uygulanmadığına ve silisyum, magnezyum, mangan, nikel, titan gibi maddeler ihtiva edip etmediklerine bakılmaksızın, külçe, slab, biyet, kütük ve ingot haline getirilmiş şekilde satışında KDV tevkifatı uygulanacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.