Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 09.01.2023 17:04 (Üye) Soru : Evde ev tipi elektrikle çalışan dikiş makinesi ile dikiş dikip internet üzerinden satanlar esnaf muaflığından yararlanabilir mi?

Cevap : ESNAF MUAFLIĞINDAN YARARLANAN KİŞİLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN YAPTIKLARI SATIŞLARIN VERGİLENDİRİLMESİ : Gelir Vergi Kanunun Mad. 9/10 bendine göre ; Bir işyeri bulunmaksızın sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanların elde ettikleri hasılat gelir vergisinden muaf olacak. Muafiyetten yaralanmak için vergiden muaf esnaf belgesi alınması, Türkiye'de kurulu bankalarda bir ticari hesap açılması, tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi gerekmektedir. Hasılat tutarı 2023 için 700.000 TL’yi aşarsa mükellef sonraki yıldan itibaren gerçek usulde vergilendirilir ve tekrar muafiyetten yararlandırılmaz. Bankalar da ticari hesaba gelen tutarlar üzerinden % 4 (bir veya daha fazla işçi çalıştırılıyorsa % 2) oranında stopaj yapıp , Vergi Dairesine yatıracaklardır. Yukarıdaki tanıma göre ;" ev tipi elektrikle çalışan dikiş makinesi" nin konumu hakkında GİB den yazılı görüş almanızı öneririz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.