Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.01.2023 13:12 (Üye) Soru : Merhaba, Gerçek gelir mükellefi Oyuncak perakende satışı yapmaktadır. 2021-2022 yıllarında alış- satışları ve kirası belirlenen hadlerin altında kalmıştır. Basit usule geçmesinde dikkat etmemiz gereken başka bir husus varmıdır. Geçişten sonra yazarkasa pos cihazını kullanmaya devam edebilecek midir.? Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

Cevap : ŞARTLAR UYGUN İSE elbette geçiş yapılır. ÖKC kullanılır .Ancak ; düzenlenen fişlerde KDV hesaplaması yapılmaz Gerçek Usulden Basit Usule Geçiş : Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinde yazılı şartları topluca taşıyan ve arka arkaya son iki yıl alış, satış ve/veya hâsılat tutarlarının her biri aynı Kanunun 48 inci maddesinde yazılı hadlerden düşük olan gerçek usule tabi mükellefler, bu şartın gerçekleşmesini izleyen yılın Ocak ayının başından otuz birinci günü akşamına kadar yazılı olarak bağlı bulundukları vergi dairesine başvurmaları halinde basit usulde vergilendirmeye geçebileceklerdir. Söz konusu mükelleflerin, anılan Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen faaliyetlerde bulunmaması ve diğer şartları da topluca taşımaları gerekmektedir. Gerçek usule tabi mükellefler ile basit usule tabi olmanın şartlarını kaybeden mükelleflerin; kendi istekleriyle işlerini terk etmeleri ya da eş ve/veya çocuklarına devretmeleri hallerinde terk veya devir tarihini takip eden yılın başından itibaren iki yıl geçmedikçe basit usule dönmeleri mümkün değildir. Söz konusu iki yıllık sürenin nasıl hesaplanacağına ilişkin açıklamalar 283 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin 3.4. bölümünde yer almaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.