Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.01.2023 09:36 (Üye) Soru : Sayın Danışma birimi yetkilileri , benim öğrenmek istediğim konu finansman gider kısıtlaması ile ilgili. Sorum şu Kasa ve bankadaki yabancı para ile yurt içi ve yurt dışı satıcı ve alıcılardan olan yabancı para bakiyelerinin değerlemesinden doğan kur zararları finansman gider kısıtlaması konusuna girer mi girmez mi .? Teşekkürler.

Cevap : • 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi hükümlerine göre; kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri dışında, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının % 10'u kurum kazancının tespitinde indirim olarak kabul edilmeyecektir. Kasa ve Banka hesabı (100/102 Hes) YABANCI KAYNAK DEĞİLDİR.Gider kısıtlaması yapılmaz.Yurt içi ve yurt dışı satıcılarına vade farkı faiz ödemesi yapılıyor ise kısıtlama yapılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.