Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.01.2023 10:46 (Üye) Soru : Sayın danışman hocaların öncelikle sağlıklı günler dilerim. 12) Merhaba, Gerçek gelir mükellefi Oyuncak perakende satışı yapmaktadır. 2021-2022 yıllarında alış- satışları ve kirası belirlenen hadlerin altında kalmıştır. Basit usule geçmesinde dikkat etmemiz gereken başka bir husus varmıdır. Geçişten sonra yazarkasa pos cihazını kullanmaya devam edebilecek midir.? Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim. Şeklindeki soruya şartlar sağlanması halinde basit usule geçebir cevabi verilmiş.Fakat 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile büyükşehir belediyesi olan illerin (Erzurum, Diyarbakır, Sakarya ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisine alınan yerlerden belli bir nüfusun altında kalan yerler haricinde a) Her türlü emtia imalatı ile uğraşanlar basit usulden faydalanmayacağı açıkça belirtilmiştir. İlgili kararda bir değişiklik mi oldu cevabınız için teşekkürler

Cevap : GERÇEK USULDEN BASİT USULE GEÇİŞ : Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinde yazılı şartları topluca taşıyan ve arka arkaya son iki yıl alış, satış ve/veya hâsılat tutarlarının her biri aynı Kanunun 48 inci maddesinde yazılı hadlerden düşük olan gerçek usule tabi mükellefler, bu şartın gerçekleşmesini izleyen yılın Ocak ayının başından otuz birinci günü akşamına kadar yazılı olarak bağlı bulundukları vergi dairesine başvurmaları halinde basit usulde vergilendirmeye geçebileceklerdir. Söz konusu mükelleflerin, anılan Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen faaliyetlerde bulunmaması ve diğer şartları da topluca taşımaları gerekmektedir. Gerçek usule tabi mükellefler ile basit usule tabi olmanın şartlarını kaybeden mükelleflerin; kendi istekleriyle işlerini terk etmeleri ya da eş ve/veya çocuklarına devretmeleri hallerinde terk veya devir tarihini takip eden yılın başından itibaren iki yıl geçmedikçe basit usule dönmeleri mümkün değildir. Söz konusu iki yıllık sürenin nasıl hesaplanacağına ilişkin açıklamalar 283 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin 3.4. bölümünde yer almaktadır MEVZUAT DA YENİ BİR DEĞİŞİKLİK OLMAMIŞTIR. YUKARIDAKİ HÜKÜMLER GEÇERLİDİR.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.