Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.01.2023 11:13 (Üye) Soru : Merhaba, elektrik, su, doğalgaz, telefon ve internet gibi hizmetlere ait faturaların geç ödenmesinden kaynaklı olarak tarafımıza kesilen gecikme zammı faturalarının matrahını kurum kazancımızdan düşebilir miyiz ? Ve gecikme zammı faturasındaki ödediğimiz katma değer vergisini ödenecek olan katma değer vergisinden düşebilir miyiz ?

Cevap : Gecikme zammı ve cezalar KKEG olarak kayıt edilir. Gecikme zammına ait KDV de indirilmez. KKEG olur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.