Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.01.2023 12:55 (Üye) Soru : Otel firmalarımızın acentaya kesmiş olduğu faturalarda konaklama vergisinin gösterilmesi gerekmekte midir? İlgili mevzuatta -Seyahat Acentaları Yönetmeliğinde tanımlanan seyahat acentalarına yapılan satışlarda, acentaya satış aşamasında vergi doğmaz. Aynı şekilde acentanın satışı aşamasında da konaklama tesisi işleticisi bakımından vergiyi doğuran olay gerçekleşmez. ibaresi bulunmaktadır. Konu ile ilgili dönüşlerinizi beklemekteyiz.

Cevap : Resmî Gazete 14 Aralık 2022 Sayı : 32043 KONAKLAMA VERGİSİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ Aşağıdaki örneklere göre işlem yapmanız gerekir. Örnek 2: Tatil köyü işleten (B) tarafından, 6/8/2023-10/8/2023 tarihlerini kapsayan dört gece her şey dahil konaklama hizmeti, 15/3/2023 tarihinde KDV hariç 2.000 Türk lirası karşılığında (C) acentasına; acenta tarafından da 3/4/2023 tarihinde müşteri (D)’ye 2.400 Türk lirası karşılığında satılmıştır. Acenta (C) tarafından müşteri (D)’ye yapılan satış konaklama vergisi hariç olarak gerçekleşmiştir. Bu durumda mükellef (B) tarafından konaklayan (D)’ye sadece konaklama vergisine ilişkin düzenlenen faturada aşağıdaki bilgilere yer verilir. Hesaplanan Konaklama Vergisi Tutarı (2.000 TL x 0,02=) : 40 TL GENEL TOPLAM : 40 TL Örnek 3: Otel işleten (R), bünyesinde bulunan bir odanın beş gecesini (S) acentasına 15/2/2023 tarihinde KDV hariç 10.000 Türk lirasına satmış, söz konusu oda aynı süre için (T) kişisine (S) acentası tarafından da tüm vergiler dahil 12.000 Türk lirasına satılmış ve müşteriye yapılan satışın konaklama vergisi dahil olduğu konaklama tesisine tevsik edilmiştir. Buna göre, hizmetin sunulmasından sonra mükellef (R) tarafından acenta (S)’ye düzenlenen faturada aşağıdaki bilgilere yer verilir. Konaklama Bedeli (KDV hariç) : 10.000 TL Hesaplanan Konaklama Vergisi Tutarı (10.000 TL x 0,02=) 200 TL (Konaklayan T’nin Adı Soyadı) KDV Matrahı : 10.000 Hesaplanan KDV Tutarı (10.000 TL x 0,08=) : 800 TL GENEL TOPLAM : 11.000 TL
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.