Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.01.2023 18:41 (Üye) Soru : merhaba, peki normal şartlarda SGK 4-A malulen emekli olup- maaş bağlanan birinin , malulen emekli olduktan bir kaç yıl sonra , normal emekliligin tüm şartlarını doldurdugunda, 1 - malulen emekliligini iptal ettirip , 4-a normal emeklilik başvurusu yapablir mi? 2 - böyle bir başvuru yaparsa, bunun bir cezası olur mu ? 3 - 2019 yılından beri sgk dan aldıgı malulen emeklilik maaşı , yeni emekliligi kabul görüp - maaş baglandıgında , sgk tarafından geri istenir mi? tesekkurler

Cevap : Malûllük aylığı almakta iken bu Kanuna göre veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başlayanların malûllük aylıkları, çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ödeme dönemi başında kesilir ve bu Kanuna tabi olarak çalıştıkları süre zarfında 80 inci maddeye göre belirlenen prime esas kazançları üzerinden 81 inci madde gereğince kısa ve uzun vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortasına ait prim alınır. 4a kapsamında maaşı kesilerek çalışabilir. Bu kişinin yasal haklarından birisidir. Kişi malüllukten çıkıp çalışabilir ve hatta sonrasında tekrar işten ayrılarak yeniden malûllük aylığı bağlanması için yazılı istekte bulunan ya da emekliye ayrılan veya sevkedilenlere; kontrol muayenesine tabi tutulmak ve ilk aylığına esas malûllüğünün devam ettiği anlaşılmak kaydıyla, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışıyorsa görevinden ayrıldığı tarihi, diğerlerine ise istek tarihlerini takip eden ödeme döneminden itibaren yeniden malûllük aylığı hesaplanarak bağlanır..
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.