Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.01.2023 18:50 (Üye) Soru : Bir yakınım 1.9.1999 da asgari ücretle işe girmiş. Ancak işyeri Sigorta girişini atlayarak 6.10.1999 da yapmış. Buna mukabil maaşını banka hesabına yatırmış. Kişi EYT den yararlanmak için iş yerini SGK ya bildirecek ya da sonuç alamaz ise Dava edecek. 1-Pirim hesabı nasıl yapılmalı..Cezalı olarak maaliyet ne olur. 2-İdari Para cezası zaman aşımına uğrar mı?uğramaz ise maliyeti ne olur? Konu hakkında detaylı bilgi verilmesi ricası ile. Saygılarımla Ramiz Demirci 545 588 74 84

Cevap : 3) İşyeri esas alınmak suretiyle sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğine ilişkin; mahkemenin karar tarihinden, Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarının tespit tarihinden, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetim elemanlarının rapor tarihinden, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi veya belgelerin Kuruma intikal tarihinden itibaren bir yıl içinde (1-b) de sayılan durumlardan biriyle tekrar bildirge verilmediğinin anlaşılması halinde, bildirgeyi vermekle yükümlü olanlar hakkında her bir sigortalı için, Asgari ücretin beş katı uygulanır. Mahkemeyi açar ve davayı kazanır iseniz işe girişi de primlere de yeni tarihte ipc kesilecektir. Ancak; Kanun hükmünden de anlaşılacağı üzere hizmet tespit davalarının açılabilmesine ilişkin olarak hizmetlerin geçtiği yılın sonundan başlayarak beş yıllık bir süre öngörülmüştür. Söz konusu beş yıllık süre hak düşürücü bir süredir
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.