Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.01.2023 17:08 (Üye) Soru : Bir müşterimiz motorsiktlet motor ve aksesuarlları ve bisiklet için kurşun asitli akümilatör satışımız vardır aküleri hem yurtdışandan ithal ediyoruz hemde yurt içinden alıp satıyoruz Bunlar gekap beyanı kapsamına girermi gekap beyanında bildirmemiz gerekiyormu?

Cevap : Gekap beyannamesi vermesi gerekmez.Aşağıdaki açıklamaları inceleyiniz. PİL VE AKÜMÜLATÖRLER İÇİN GERİ KAZANIM KATILIM PAYI UYGULAMALARI: a) Geri Kazanım Katılım Payına Tabi Pil ve Akümülatörlerin Tanımlanması Geri Kazanım Katılım Payı uygulamasına tabi olan pil ve akümülatörlerin (Bataryalar dahil) belirlenmesinde 31/12/2019 tarihli ve 30995 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelikte yer alan hususlar esas alınmak sureti ile Çevre Kanununun ek-1 sayılı listesinde belirtilen ürünler üzerinden değerlendirme yapılır. Örnek 1: (A) gerçek/tüzel kişisi akümülatör üretimi yaparak bu ürünleri kendi adı ve/veya ticari markasıyla piyasaya arz etmesi halinde (A) gerçek/tüzel kişisi piyasaya süren olarak geri kazanım katılım payından sorumludur. Örnek 2: (B) gerçek/tüzel kişisi (C) gerçek/tüzel kişisine ürettirdiği traksiyoner akümülatörleri kendi adı ve/veya ticari markasıyla piyasaya arz etmektedir. Bu durumda; • (B) gerçek/tüzel kişisi piyasaya süren olarak geri kazanım katılım payından sorumludur. • (C) GERÇEK/TÜZEL KİŞİSİ TEDARİKÇİ OLUP, GERİ KAZANIM KATILIM PAYINDAN SORUMLU DEĞİLDİR. BU YÖNETMELİK KAPSAMINDA YER ALAN PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN, ARAÇLARIN ORİJİNAL EŞYA/PARÇASI OLARAK KULLANILMAK ÜZERE PİYASAYA ARZ EDİLMESİ HALİNDE BU PİL VE AKÜMÜLATÖRLERDEN GERİ KAZANIM KATILIM PAYI TAHSİL EDİLMEZ. Örnek 1: (F) gerçek/tüzel kişisi yurt içinde araç üretimi gerçekleştirmektedir. (F) gerçek/tüzel kişisinin ürettiği araçlarda orijinal eşya/parça kapsamında kullanacağı otomotiv pillerini (G) gerçek/tüzel kişisi (F) gerçek/tüzel kişisinin “yetkili ithalatçısı” olarak yurt dışından ithal etmektedir. Bu durumda; • (F) gerçek/tüzel kişisi, orijinal eşya/parça kapsamında kullanmak üzere (G) gerçek/tüzel kişisinden temin ettiği otomotiv pilleri için geri kazanım katılım payı beyanı yapar, ancak geri kazanım katılım payı ödemez. • (G) gerçek/tüzel kişisi, orijinal eşya/parça kapsamında kullanmak üzere (F) gerçek/tüzel kişisine teslim ettiği otomotiv pilleri için “tedarikçi/yetkili ithalatçı” vasfıyla geri kazanım katılım payı uygulamasından sorumlu değildir. Örnek 2: Otomobil ithalatçısı olan (H) gerçek/tüzel kişisi tarafından ithal edilen otomobilin üzerinde bulunan ve Kanunun ek-1 sayılı listesinde yer alan ve orijinal eşya/parça kapsamında kullanılan kurşun-asitli akümülatörleri için (FI) gerçek/tüzel kişisi geri kazanım katılım payı beyanı yapar, ancak geri kazanım katılım payı ödemez.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.