Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 12.01.2023 10:26 (Üye) Soru : Taşınmaz satışıyla iştigal etmeyen bir limited 5 yıldan uzun süreden beri aktifinde kayıtlı olan binasını satıyor yeni bir bina almak üzere satıyor.%50'sini taşınmaz satış kazancı istisnasından yararlanmak üzere bir fon hesabında kayda almak istiyor. Bu hesapta 5 yıl kaldıktan sonra bu kaydı ne yapmalıdır?Vergi matrahına mı eklemelidir?

Cevap : 5 yıl sonra matraha eklenmez Sermayeye eklenir veya ortaklara dağıtılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.