Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 12.01.2023 10:45 (Üye) Soru : Merhabalar Bir konuda değerli fikirlerinizi rica ediyorum. iki ortaklı bir firmada bir ortak kendisine ait %50 hissesi olan arsada 2 daire çıkacak şekilde bina inşa etmek istiyor. biri kendinde diğeride arsa sahibi ortak olmayan diğer kişiye kalmak üzere - inşaatı kendi adına yaptığı takdirde mükellefiyet açtırması gerekir mi ? - inşaatın yapımını ortağı olduğu firma ile inşaat yapım sözleşmesi yapıp işi firmasına verebilir mi ? ( ana sözleşme uygun ) Yapabilirse inşaata ait giderleri ne şekilde muhasebeleştirmek gerekir ? Firma , ortağa sözleşmeye istinaden düzenlemesi gereken faturayı inşaatın bitiminde tek seferde düzenleyebilir mi yoksa her ay hakediş yapıp faturalandırmalı mıdır ? Ortak ve diğer kişi ile firması arasında yapılacak bir inşaat yapım sözleşmesi ilerde bir sıkıntı yaratır mı ? -inşaat taahhüt işinde yapı ruhsat alınma tarihimi inşaata başlama tarihimi dikkate alınarak yıllara sari olur atıyorum 2022 de ruhsat alındı inşaata 2023 de başlanıp 2023 dede bitecek faturalar iskan alınmadan maliyet belirlenince kesilebilir mi - şu olasılıklardan hangisi vergi yükü açısından daha avantajlıdır ? a- ortağın şirketi hiç karıştırmadan kendi arsasına kendisinin inşaatı yapması b- ortağın şirket ile inşaat yapım sözleşmesi yapması c- ortağın arsayı şirkete satması...şirketin inşaatı yapması ve bir süre sonra ortağa geri satması

Cevap : Özel inşaatlar için Gelir vergisi mükellefiyeti olmaz. Ticari inşaatlar için mükellefiyet tesis ettirilir. İnşaat bitmeden Fatura düzenlenmez.İnşaat süresince tahsil edilen paralar avans olarak kayıtlarda yer alır. Sorunuzun diğer bölümleri anlaşılamamıştır. İnşaat muhasebesi konusunda aşağıdaki linkde bulunan seminer notlarını inceleyiniz. https://archive.ismmmo.org.tr/docs/SeminerNotlar/24052014/%C4%B0n%C5%9Faat_i%C5%9Fletmelerinde_Muhasebe_Ve_Vergi_Uygulamalar%C4%B1_Semineri.pdf
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.