Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.01.2023 19:23 (Üye) Soru : Sayın İlgili, A.Ş. yönetim kurulu üyelerine Huzur Hakkı verilecek. Bu kişiler emekli. Huzur Hakkı bordrolarında SGK Prim kesintisi yapılmayıp, Gelir V. ve Damga V. kesintisi yapacağız. Bordrolarında hesaplanan GV ve DV tutarlarından "asgari ücret istisnası" düşeceğiz. A.Şirketin ve ya Yön.Kurulu üyelerinin SGK' ya bir bildirim yapması gerekir mi ? (prim ödeme, maaştan kesinti oluyor mu ? ...) Teşekkürler.

Cevap : Anonim şirketlerde; yönetim kurulu üyeleri, 5510 sayılı Kanunun 4-1/a maddesi kapsamında yani iş akdine bağlı olarak, yönetim kurulu üyesi olduğu şirkette çalışıyorlarsa,ve sgdp ödeniyor ise bu kişilere yapılan huzur hakkı ödemeleri sigorta primine tabi tutulması gerekir, Anonim şirketlerde; yönetim kurulu üyeleri, 5510 sayılı Kanunun 4-1/b maddesi kapsamında yani bağ kurlu emekli ise bu kişilere yapılan huzur hakkı ödemeleri sigorta primine tabi tutulmasına gerek bulunmamaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.