Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.01.2023 16:59 (Üye) Soru : Merhaba, (A) Anonim Şirket iki dönem üst üste iki kriteri sağladığı için 2023 mali yılında Bağımsız Denetime tabi olmuştur. (A) Şirketi, (B) Anonim Şirket ile TTK Hükümlerine göre birleşecektir. (B) Şirketi bağımsız denetime tabi değildir. Birleşme neticesinde devrolunan şirket bağımsız denetime tabi olur mu ? Saygılarımızla,

Cevap : yeni bir hukuki kişilik oluşmuştur. Birleşmeden sonraki 2 yıllık mali tablolara göre işlem yapılacağı görüşündeyiz. Bu bir yorumdur. Resmi görüş için KGK dan yazılı görüş alınız.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.