Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.01.2023 09:02 (Üye) Soru : Kamu tüzel kişiliğine haiz belediyeler, ihtiyari olarak e fatura mükellefi olamayacağı, mal veya hizmet alımı yapılan e fatura mükellefi şirketlerin belediyelere e fatura düzenleyemeyeceği ve e-arşiv fatura düzenlenmesi gerektiğine dair mevzuat hükümlerini ve maddesini rica ederim.

Cevap : Belediyelerin Tüzel kişiliği VUK hükümlerine göre Fatura düzenleyemez. Bu konu size daha önce cevap olarak verildi. e-fatura ve e-arşiv fatura konusunda yayımlanan VUK 421-4545 ve 509 sayılı Genel tebliğlerini inceleyiniz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.