Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.01.2023 20:32 (Üye) Soru : Merhaba, girişi 11 ayda yapılan bir personel hizmet listesinde muhtasarda bildirilmemişse nasıl ilerlememiz gerekir. ek bildirgemi vermemiz gerekir. Cezai yaptırım uygulanırmı

Cevap : ) Sigortalıların, prime esas kazançlarının veya hizmetlerinin bildirilmediği, eksik ya da geç bildirildiği ek nitelikteki muhtasar ve prim hizmet beyannameleri için her bir işyeri bazında ve beyanname döneminde olmak üzere aylık asgari ücretin 2 katını geçmemek üzere beyannamede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında,ipc uygulanmaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.