Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.01.2023 20:51 (Üye) Soru : Merhaba Anonim şirket mükellefimin tek pay sahipli ortağı Hollanda Mukimi bir anonim şirkettir. Yurtdışındaki firma sahibimiz olan Tüzel kişilikte hissesi olan ve ilgili firmada yönetim kurulunda olan bir kişi ile aramızda 4A hizmet akdine bağlı iş ilişkisi kurmak istiyoruz. Kendisi uzaktan firmamız için çalışmak istemektedir. İkameti yurtdışında olması ve Tek pay sahibimiz olan Tüzel kişide ortak ve yönetici olması nedeniyle tereddüt yaşamaktayız. İkameti hollandada olan bu şahsı firmamızda ssklı gösterebilir miyiz? EĞer bu mümkün değilse kendisine her ay düzenli yapacağımız maaş ödemesini sosyal güvenlik hukuku ile nasıl ilişkilendireceğiz. Saygılar

Cevap : SGK ikametgahı bulunmayan kişının sigortalılıklarını iptal etmektedir. .Anonim şirketlerde yetkili organınca alınan karar uyarınca yönetim kurulu üyelerine ödenen ücret genel gider olarak dikkate alınıp kurum kazancından düşülebilecektir. Türk Ticaret Kanunu'nun 394’ncü maddesinde Yönetim kurulu üyelerine, tutarı esas sözleşmeyle veya genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kârdan pay ödenebilir " hükmüne yer verilmiştir. Dikkat edileceği üzere Anonim Şirketlerde yönetim kurulu üyelerine ücret ödenip ödenmeyeceği, ödenecekse ücretin miktarı ve ödeme şekilleri esas mukavele ile, esas mukavelede hüküm bulunmayan durumlarda genel kurul kararı ile belirlenir. Dolayısıyla ücret ödemesinin kararlaştırıldığı durumlarda yönetim kurulu üyesinin bu ücreti alacağı doğaldır ve yasaldır. Ayrıca genel kurulunca yönetim kurulu üyelerine toplantı başına huzur hakkı ödemek yerine aylık bir tutarın ücret olarak verilmesi de kararlaştırılabilir. Hatta huzur hakkı ile birlikte ücret ödemesinin yapılması da kararlaştırılabilir. Yönetim kurulu üyelerine yapılacak ücret ödemelerinin emsaline nazaran yüksek olmaması gerekmektedir. Aksi takdirde yapılan ücret ödemeleri vasıtasıyla örtülü kazanç dağıtımının yapıldığı kabul edilir ve emsali ücretle ödenen ücret arasındaki fark kurumlar vergisi matrah farkı olarak dikkate alınır. Anonim şirketlerde; yönetim kurulu üyeleri, 5510 sayılı Kanunun 4-1/b maddesi kapsamında yani bağ kurlu ise bu kişilere yapılan huzur hakkı ödemeleri sigorta primine tabi tutulmasına gerek bulunmamaktadır
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.