Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.01.2023 20:11 (Üye) Soru : Sn. Üstat bina inşaatı asgari işçilik maliyet hesabında arsa dahil inşaat maliyeti üzerinden mi hesaplama yapmak gerekmektedir. Ayrıca ruhsatımız 2022/08. ayda çıktı inşaat 2023 yılında bitecek. Ruhsat üzerindeki inşaat maliyetinde değerleme yapılması gerekiyor mu? Ayrıca ruhsat üzerinde inşaat sınıfı III olarak gözükmektedir. Bunun asgari işçilik hesabında bir etkisi var mıdır? Cevabınız için teşekkürler.

Cevap : Özel bina inşaatlarında asgari işçilik uygulamasını yapabilmek için bazı bilgilerin bilinmesi gerekir. Bunlar; İnşaatın yasa kapsamına alınış tarihi (İnşaatta ilk defa sigortalı çalıştırılmaya başlanılan tarih) İnşaatın bitiş tarihi İnşaatın sınıf ve grubu İnşaatın toplam alanı Yapının tamamlanma alanı ve oranı Uygulanacak birim fiyatı Uygulanacak işçilik oranı’ dır. Eğer işveren işyeri bildirgesi vermiş ve dosya açtırmışsa, inşaatın başlangıcı olarak bildirgede yazan tarih baz alınır. İşveren işyeri bildirgesi vermezse veya inşaat ruhsatsız (kaçak) olarak yapılmışsa, bu durumda inşaatın başlangıç ve bitiş tarihi Kurum veya işveren tarafından belgelenemiyorsa, ruhsat tarihi işin başlama, yapı kullanma izin bölgesi işin Belediyeye başvuru tarihi de işin bitiş tarihi sayılır. İnşaat ruhsatında yer alan m² baz alınır. İnşaatın ruhsatnamesi yoksa inşaatın yüz ölçümü ilgili SGK Merkez Müdürlüğündeki SGK Denetmeni/ S.G.K. Kontrol Memurlarınca veya SGK teknik elemanlarınca tespit edilir . SSİY uyarınca; iki yıldan fazla süren bina inşaatlarında, hesaplamada, inşaatın bittiği yıldan önceki birim fiyatlar dikkate alınmaktadır. Eskiden olduğu gibi yılların ortalaması değil inşaatın bittiği yıldan önceki yılın birim fiyatı dikkate alınır. İnşaatın hangi sınıfa ve gruba girdiği belediyelerce verilen inşaat ruhsatlarında belirtilmektedir. Aksi bir tespit yoksa, inşaat ruhsatında yer alan sınıf ve grup baz alınır. Bu asgari işçilik hesaplaması için gerekli bir veridir. ve hesaplamaya etkisi vardır hesaplama motoru için ;. https://turmob.org.tr/hesaplamalar/sgk-yapim-isleri-raporlamasinda-birim-ve-asgari-iscilik-hesaplama tıklayınız.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.