Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.01.2023 12:03 (Üye) Soru : Gerçek faydalanıcı bilgi formunu 2021/ağustos ayında verdik. Eksik verildiğinden dolayı ocak/2023 tarihinde 2500*3=7500 TL özel usulsüzlük cezası geldi. Buradaki 3 kat ceza neden kesildi. Vergi Daireleri ile görüştüm uygulamalar farklı. Cevabınızı bekliyorum. Saygılarımla.

Cevap : Gerçek Faydalanıcıya ilişkin bildirim yükümlülükleri, 13.07.2021 tarih ve 31540 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 529 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenerek 13.07.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 23.09.2022 tarih ve 31962 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 541 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile , 01.10.2022 tarihinden itibaren gerçek faydalanıcı bildirimine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya eksik yerine getirenlere, Vergi Usul Kanunu Mükerrer 355 nci maddesi birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan özel usulsüzlük cezasının(2022 yılı için 3.400 TL) 3 katı uygulanacağı esası getirilmiştir. VERGİ DAİRESİN UYGULAMASI YANLIŞ. 3 KAT CEZA 01/10/2022 DEN SONRA BAŞLADI .SİZİN MÜŞTERİNİZE KESİLECEK CEZA 2.500 TL DİR.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.