Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.01.2023 12:29 (Üye) Soru : Aşağıda yazmış olduğum sorum için, "Bu saydığınız nace kodlarındaki mükellefler ayrı ayrı mükellef mi ? yoksa 3 iş kolun da faaliyet gösteren tek mükellef mi?" yazmışsınız. Bu firma 3 iş kolun da faaliyet gösteren tek mükellef, gerçek kişidir. Başka bir ortaklığı yoktur. Merhaba iyi günler. Ben aşağıda yazmış olduğum nace kodlarında faaliyet göstermekteyim. 451113-Otomobil Ve Hafif Motorlu Kara Taşıtlarının Diğer Perakende Ticareti 451111-Otomobillerin Ve Hafif Motorlu Kara Taşıtlarının Belirli Bir Mala Tahsis Edilmiş Mağazalarda Perakende Ticareti 47.91.14 Radyo, TV, posta yoluyla veya internet üzerinden yapılan perakende ticaret 47.82.01 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla iç giyim eşyası, dış giyim eşyası, çorap, giysi aksesuarı ve ayakkabı perakende ticareti Tereddüt yaşadığım konuya açıklık getirmenizi rica ediyorum. Şöyle ki; 22.01.2022 tarihinde çıkan tebliğe göre; 2020 yılında 2.816.135,03 TL motorlu tas¸ıt işi ile ilgili brüt gelirimden dolayı e-defter geçiş şartlarını taşımaktayım. Yalnız 31.12.2022 yılındaki brüt gelirim; 451113-Otomobil Ve Hafif Motorlu Kara Taşıtlarının Diğer Perakende Ticareti ve 451111-Otomobillerin Ve Hafif Motorlu Kara Taşıtlarının Belirli Bir Mala Tahsis Edilmiş Mağazalarda Perakende Ticareti faaliyetlerimden 234.930,70 TL 47.91.14 Radyo, TV, posta yoluyla veya internet üzerinden yapılan perakende ticaret ve 47.82.01 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla iç giyim eşyası, dış giyim eşyası, çorap, giysi aksesuarı ve ayakkabı perakende ticareti faaliyetlerimden 18.387,42 TL olmak üzere TOPLAM brüt gelirim 253.318,12 TL'dir. 31.12.2022 yılındaki brüt alışlarım; 47.91.14 Radyo, TV, posta yoluyla veya internet üzerinden yapılan perakende ticaret ve 47.82.01 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla iç giyim eşyası, dış giyim eşyası, çorap, giysi aksesuarı ve ayakkabı perakende ticareti faaliyetlerimden olmak üzere TOPLAM 22.258,06 TL'dir. Hiç motorlu taşıt alımı yapmamış bulunmaktayım. Bu vermiş olduğum rakamlara istinaden e-defter yerine; bilançoya geçiş şartlarını aşmamak kaydıyla, 2023 yılı döneminden başlayarak işletme defteri olarak defter beyan sisteminden devam etmem mümkün müdür? İyi çalışmalar

Cevap : Konu ile ilgili olarak yayımlanan VUK Tebliğlerinde,Otomobil ticaretinin yanı sıra normal satış hasılatı ayrımı yapılmamıştır. BRÜT SATIŞ HASILATI kavramı na göre tüm işlerdeki toplam satış bedeli dikkate alınması gerektiği görüşündeyiz. Bu durumda Yıl/Yıllar a göre oluşan BRÜT SATIŞ HASILATI na göre e-defter tutulacağı görüşündeyiz
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.