Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.01.2023 17:15 (Üye) Soru : Sayın Danışman 1- Eğitim giderleri yıllım gelir vergisi beyannamesinde ilgili düzenleme kpasamındaki hadler çerçevesinde düşülebilmektedir. Bu kapsamda çocuğunu ana okuluna (xxxx Eğitim Kurumları) gönderen müşterimizin bu bu harcaması eğitim gideri sayılır mı? 2- Buna bağlı olarak eğtim kurumunun dışarıdan anlaşmalı yemek hizmeti veren hazır yemek şirketi tarafından ayrıca müşterimize yemek bedelleri fatura edilmektedir. Bu yemek giderleri eğitim gideri olarak sayılır mı? 3- Yiğne müşterimizin eğitim faturası, sağlık faturası, sağlık poliçesi giderleri vardır. Bunların hadler kapsamında (Kazancın % 15 ve diğer hadler) düşülebilir kısmını kullandıktan sonra kalan kısmını müşterinin eşi kendi faaliyeti nedeni ile vereceği gelir vergisi beyannamesinde düşebilir mi?

Cevap : 1-Bahsettiğiniz okul Kurumlar vergisi mükellefi ise GVK 89/2. madde kapsamında indirim yapılır.Gider sayılmaz. 89/2. maddedeki oran da Matrah dan indirilir. Gider kavramı ile indirim kavramları farklıdır. 2-Okulda verilen yemek eğitimin bir parçasıdır. İndirim yapılır. 3-Eğitim ve sağlık indirimimi GVK 89/2 de Hayat ve sağlık poliçesi ise GVK 89/1. madde de tanımlanmıştır. Ayrı ,ayrı hesaplama yapılır.Belge eş ile ortak olarak kullanılmaz. (belgenin bir kısmını kadın, bir kısmı erkek kullanamaz) eşlere ait de olsa her belge ayrı ayrı kullanılabilir. GVK 89/1 ve 89/2. maddeleri inceleyiniz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.