Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.01.2023 14:26 (Üye) Soru : Merhaba, başka bir LTD ŞTİ olan iki ortaklı iş yeri sahibi BAĞKURLU olarak Kendi primlerini ödüyor ve kendi şirketlerinde çalışıyor ve şirketinden de huzur hakkı almak istiyor. Bu durumda huzur hakkını alabilmesi için kendi iş yerinden de SGK girişi mi yapmam gerekiyor. o vakit SGK primleri olacak mıdır? Nasıl bir yol izlemeliyim?

Cevap : Ancak limited şirketler için müdür sıfatına sahip ortaklar ve müdür olmayan ortaklar hakkında huzur hakkına ilişkin bir düzenleme Türk Ticaret Kanunu'nda yer almamaktadır. Ancak vergi kanunumuz açışından böyle bir engel olmadığı için limited şirketlerde müdür olmayan ortaklarda huzur hakkı alabilmektedir.Huzur hakkı ücretini vermek için karar defterine karar alınıp şirket ortaklarının imzalamasi gerekir ancak noter tasdiki gerekmemektedir. Huzur hakkı kararı eğer ileride bir itiraz olmayacak ise tescil gerektirmez. Bordro düzenlenecek ve bu bordo’da Gelir vergisi ve Damga vergisi kesilir. (Vergi Dilimlerine göre kesinti yapılır) Yıl içinde ücretli çalışan(işçi) dahi olmuş olsa o kişiye ait aynı işverene tabi gelir vergisi matrahı varsa kişinin gelir vergisi matrahı dikkate alınarak vergi kesintisi yapılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.