Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.01.2023 15:56 (Üye) Soru : Site yönetim kurulunda başkan unvanı ile huzur hakkı alacağım. Yönetimde sgk olarak çalışmamız olmayacaktır. Mali müşavirlik büro faaliyetinde bulunuyorum. Bu durumda huzur hakkımdan dolayı nasıl bi vergilendirme olacak ve yıllık vergisi verirken mi kazanç olarak gösterileecek?

Cevap : ÜCRET GELİRLERİNİN ,YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ İLE BEYANI Ücret; işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir. Gerçek kişilerin bir takvim yılı içinde elde etmiş oldukları ücret gelirleri gelir vergisine tabidir. Ücret bedensel ya da zihinsel bir emek karşılığında işverenden elde edilen hasılayı ifade eder. Bu hasıla para şeklinde olabileceği gibi ayni (hizmet karşılığının mal olarak verilmesi) veya para ile temsil edilebilen menfaat şeklinde de olabilir. Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı, mali sorumluluk tazminatı, tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık ilişkisi niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması bile ücretin niteliğini değiştirmez. Birden fazla işverenden tevkif yoluyla vergilendirilmiş ücret alan ve birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerin toplamı Gelir Vergisi Kanunu’nda yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı ( 2022 yılı için 70.000 TL) ( 2023 yılı için 150.000 TL)aşmayan mükelleflerin, tamamı kesinti yoluyla vergilendirilmiş ücretleri yıllık beyanname ile beyan edilmeyecektir. Birden sonraki işverenden alınan tevkifata tabi ücretlerin toplamı 70.000 TL’yi aşması durumunda, ücretlerin tamamı (ilk işverenden alınan ücret de dahil olmak üzere) yıllık beyannameye dahil edilecektir. Birden fazla işverenden ücret alınması halinde, birinci işverenden alınan ücretin hangisi olacağı ücretli tarafından serbestçe belirlenecektir. ? 01.01.2022 tarihi itibariyle bir işverenden alınan ve Gelir Vergisi Tarifesinin 4’üncü gelir diliminde (880.000,- TL) ( 2023 yılı için 1.900.000.- TL) yer alan tutarı aşmayan tevkif suretle vergilendirilmiş ücretler için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmeyecektir. ? Birden fazla işverenden tevkif suretle vergilendirilmiş ücret almakla beraber birden sonrakinden alınan ücretler toplamı ikinci gelir diliminde ( 2022 yılı için 70.000.- TL) ( 2023 yılı için 150.000 TL) aşmaması; fakat bu ücreti ile ilk işverenden alınan ücret toplamı dördüncü gelir diliminde (880.000.- TL) yer alan tutarı aşması halinde bu gelirler beyan edilecektir. ? Birden fazla işverenden tevkif suretle vergilendirilmiş ücret almakla beraber birden sonrakinde alınan ücretler toplamı ikinci gelir diliminde ( 2022 yılı için 70.000.- TL) ( 2023 yılı için 150.000 TL)aşması halinde bu gelirler Yıllık GV Beyannamesi ile beyan edilecektir. (2023 /Mart içinde ) TEK İŞVEREN den ücret alınsa dahi 2023 yılında 880.000 TL ( 2023 yılı için 1.900.000.- TL üzerinde elde edilen ücret gelirleri için Yıllık GV beyanname verilmesi gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.