Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 19.01.2023 11:22 (Üye) Soru : Merhaba, Müşterimiz tarafından E-İrsaliyesini düzenleyip sevk ettiğimiz ürünlerden bir kalemi ellerine ulaşmadığı için bu kalm için kısmi Red yanıtı verilmiştir. Benim sorum Kismi Red yanıtı verilen ürün için fatura kesilecek midir ? Karşı taraftan da bu ürün için İrsaliye ve fatura istenmesi gerekir mi ? Söz konusu ürün fiilen hiç gitmemiştir. Tşk.

Cevap : Fiilen teslim edilen mal için fatura düzenlenir.Teslim edilmeyen mal için fatura düzenlenmez.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.