Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 19.01.2023 13:58 (Üye) Soru : Merhaba, Aracılık ve sorumluluk sözleşmesi devam ederken, başka bir mali müşavir tarafından aracılık sözleşmesi yapılabiliyor mu? Şöyle ki 2022 yılında mükellefiyeti olan ve başka bir mali müşavirle sözleşmesi olan kişi, 2023 yılında tekrar mükellef oldu. Sözleşme girişi yapamıyorum. Çünkü önceki mali müşavir yıllık beyannameyi de verebilmek için sözleşmeyi iptal etmemiş. İptal ederse ben sözleşme girişi yaptığımda önceki mali müşavir yıllığı veremeyecek. Bu durumda ben de benimle ilgisi olmayan bir mükellefiyetin yıllığını vermek istemiyorum. Nasıl bir yol izlememiz gerekiyor.

Cevap : Önceki meslek mensubu sözleşmesini FESİH edecek sonra siz sözleşeme düzenleyeceksiniz. 2022 yılı yıllık beyannamesi önceki meslek mensubu tarafından verilecektir.Söz konusu beyannamenin önceki meslek mensubunca verilebilmesi için meslek mensubu VD ile görüşsün Bürokratik konuda bilgi sahibi değiliz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.