Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 19.01.2023 15:18 (Üye) Soru : 5580 sayılı yasa kapsamında özel eğitim kuruluşu olan mükellefimiz kursiyerlere bilgisayar kursu vermektedir. İşyeri için valilik tarafından kendilerine işyeri açma ruhsat verilmiştir. Bu ruhsat nedeniyle her yıl harç ödenecekmikdir. Söz konusu harçtan muafmıyız.Vergi dairesi tarafımıza 15.457 gibi bir rakam tahakkuk etmek istemetedir.Bu 492 sayılı harçlar kanuna uygunmudur itiraz yolumuz var mı ? saygılarmızla

Cevap : İş yeri açma ruhsatı için muafiyet söz konusu değil .Vergi ve harçlara elbette dava açılmak sureti ile itiraz edilebilir.Sonucu ne olur bilemeyiz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.