Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.01.2023 08:52 (Üye) Soru : (A) şirketi, bordrosundaki beş adet personeli (B) şirketine temin etmekte ve bu personeller (B) şirketi organizasyonu içinde çalışmaktadır. Dolayısıyla (A) şirketi (B) şirketine KDV tevkifatlı işgücü temini faturası düzenlemektedir.(A) şirketinin bordrosundaki bu beş kişiye (B) şirketi öğle yemeği bedeli (ticket vs) verirse, bu yemek bedeli faturalarını (B) şirketi ticari kazancın tespitinde gider olarak gösterebilir ve KDV'lerini indirebilir mi?

Cevap : İş gücü kiralama sözleşmesinde belirtilmek şartı ile Yemek gideri giderleştirilir. KDV indirilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.