Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.01.2023 08:59 (Üye) Soru : Sayın ilgili,tasfiyeye giren firma için tasfiye halinde olduğuna dair defter ne zaman bastırılmali ve tasfiye beyannamesi ne zaman verilmeli?

Cevap : Tasfiye kararı tescil edildiği gün defterler noterden onaylatılır. (Bastırılmaz) Tasfiyeye giriş beyannamesi için Kurumlar Vergisi Beyannamesi ; Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 14. maddesinde de belirtildiği üzere tasfiye döneminin kapandığı ayı takip eden 4.ayın birinci gününden SON günü akşamına kadar kurumun bağlı olduğu vergi dairesine tasfiye memuru tarafından verilir. Tasfiyeye giriş için Kurumlar Vergisi Beyannamesi ; Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 14. maddesinde de belirtildiği Örnek 14/01/2023 tarihini takip eden 4. ayın birinci gününden 31. günü akşamına kadar ( 01-31/MAYIS/2023) kurumun bağlı olduğu vergi dairesine tasfiye memuru tarafından verilir. Diğer taraftan ;Şirketin Tasfiye girdiği bilgisi VD ne 1 ay içinde bildirilecek.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.