Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.01.2023 11:31 (Üye) Soru : Sayın Danışman, Örtülü kazanç üzerinden hesaplanan kur farkı giderlerinden oluşan K.K.E.G.ler beyanname üzerinden mi eklenir ? Yoksa ayrıca atılacak yevmiye kaydı ile mi beyannameye ilave edilir? Bilgilerinizi rica ederim. Saygılarımla,

Cevap : KKEG ticari kazancın tespitinde 689 hesaba gider yazılır. 689 hesap 690 hesap ile kapatılır. 689 hesaba yazılan KKEG yıllık beyannamede matrah ilave edilir. Başka işlem yapılmaz. Ayrıca; Sizin tabirimiz ile Yevmi kaydı atılmaz. (yevmiye maddesi yapılmaz)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.