Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.01.2023 16:34 (Üye) Soru : Soru: Merhaba , aşağıda belirtilen durumda askerlik için işten çıkış yapıldığında 25.07.2022 'de işe başlayan biri 28.02.2023 tarihi itibariyle tazminat hak etmiş olur mu? Merhaba , kısa dönem 21 günlük askere gidecek personellerimiz var. 21 günlük askerlikten sonra tekrar işe devam edecek. 12-Askerlik kodu ile işten çıkış mı yapılmalıdır? 25.07.2022 'de işe başlayan biri 28.02.2023 tarihi itibariyle tazminat hak etmiş olur mu? Cevap:Sayın, Askerlik görevini bedelli yapacak sigortalılar adına işten ayrılış bildirgesi düzenlenmesi mümkün olabileceği gibi sigortalıdan alınacak ücretsiz izin dilekçesine istinaden 21-Ücretsiz izin koduyla eksik gün bildiriminde de bulunulabilinir Bilgilerinize rica olunur. Danışma birimi

Cevap : 26.07.2018 tarihinde kabul edilen 7146 sayılı kanunla 1111 sayılı kanuna eklenen ve bedelli askerlik ile ilgili hususları düzenleyen geçici 55. Madde de “Bu madde hükümlerinden yararlananlar temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları iş yeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız veya ücretsiz izinli sayılırlar” hükmü düzenlenmiştir. stanbul Bölge Adliye Mahkemesi 28. Hukuk Dairesinin 26.12.2019 tarih ve 2019/3156 E, 2019/3356 K sayılı kararında özetle; “Kıdem tazminatına hak kazanma bakımından işçinin iş sözleşmesini muvazzaf askerlik hizmeti nedeniyle feshetmesi yeterli olup, askerliğin kısa süreli ya da bedelli olması önem taşımaz. 1475 sayılı Kanunun 14. maddesi “Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla” işten ayrılanların kıdem tazminatına hak kazanacağını düzenlemekle yetinmiş, muvazzaf askerlik hizmetinin ne şekilde yapılacağı, diğer bir ifade ile fiilen mi yoksa bedel ödemek suretiyle mi yapılacağı konusunda bir ayrım yapmamıştır. “ denilmektedir. Konya BAM 8. Hukuk Dairesinin 24.01.2020 tarih ve 2019/2257 E, 2020/167K sayılı kararı da aynı yöndedir. Bedelli askerlik nedeniyle işten ayrılan işçi kıdem tazminatını alarak iş akdini feshedebilir. Askerliğini bedelli olarak yapmasının kıdem tazminatı açısından bir farkı yoktur. Bir gün dahi olma silah altına alınmak yeterlidir. İşçi iş akdini feshetmeden ücretsiz izin alarak bedelli askerlik yapabilir. Bu durumda askerlikten önceki hizmetleri de işyerindeki kıdemine sayılmaktadır. Bedelli askerlik nedeniyle iş akdini fesheden işçide uzun dönem askerlik yapan işçi gibi askerlik bitiminde aynı işyerinde yeniden işe başlayabilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.