Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.01.2023 11:15 (Üye) Soru : merhaba; mükellefimiz günlük 125 t.l. sodexo yemek kartı vermektedir.118,80 kdv dahil faturalandırılacaktır.Kalan rakam bordroda nasıl gösterilecketir.sgk yemek istisnası ve gelir vergisi istisnası nasıl uygulanacaktır.varsa elinizde bir bordro paylaşırmısınız?

Cevap : 7420 sayılı Kanun ile 322 ve 323 seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu düzenlemelerine göre 2023 yılında ? İşverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyip yemek hizmeti veren işletmelerde bu hizmetin sağlandığı durumlarda bu işletmelere yapılan ödemelerin her bir çalışan için çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin, ? İşverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmediği ve yemek hizmetinin, yemek kartı ve/veya yemek çeki hizmeti veren işletmelerin yemek kartlarına yükleme yapılmak veya yemek çeki satın alınmak suretiyle verildiği durumlarda, her bir çalışan için çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin ? Hizmet erbabına nakit olarak ödenmesi durumunda işverenler tarafından işyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi, ödemenin fiilen çalışılan günlere ilişkin olması halinde günlük yemek bedelinin 110 Türk lirasını aşmayan kısmı gelir vergisinden istisnadır. /1/2023 – 31/12/2023 tarihleri arasında 4/(a) kapsamında sigortalıların prime esas kazançlarından istisna tutulacak yemek bedeli tutarı; 333,60 TL (günlük asgari ücret) x %23,65 = 78,90 TL (Günlük) olarak uygulanacaktır. Bu oranları aşan tuıtarlar vergi sigorta primine tabi tutulacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.