Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.01.2023 10:51 (Üye) Soru : İnternet üzerinden yayın yapan bir LTD.ŞTİ miz var. Faaliyet konumuz WEB PORTALI FAALİYETLERİ . Bir firmaya İNTERNET REKLAM BEDELİ şeklinde fatura düzenlemek istiyoruz. Düzenleyeceğimiz bu faturada stopaj ve kdv tevkifatı yapılmalımı ? Yapılmalı ise hangi oranlarda ne şekilde fatura kesilmeli. Teşekkürler

Cevap : GVK’nın Mad. 94/I. fıkrasında ve KVK Mad. 15/I. fıkrasında sayılanlara internet ortamında verilen reklam hizmetlerinin vergi kesintisi kapsamına alınmış olduğu, bu hizmetlere ilişkin olarak hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemelerden, ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmamasına bakılmaksızın vergi kesintisi yapılması gerektiği yönünde düzenleme yapılmıştır. İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak, bu hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere (ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmamasına bakılmaksızın) yapılan ödemeler üzerinden; (düzenlenecek faturada) Gelir Vergisi Mükelleflerine %15, Kurumlar Vergisi Mükelleflerine %0, Kurumlar Kurumlar Vergisi Mükelleflerine(Dar mükelelf) %30 oranında vergi kesintisi yapılacak KDV mükellefleri ve belirlenmiş alıcılara yapılan reklam hizmetlerinde, alıcılar tarafından 3/10 oranında KDV tevkifatı uygulanmakta ve KDV-2 beyannamesi ile beyan edilmektedir. Aşağıdaki hizmetler, ilgili tebliğ kapsamında ticari reklam olarak değerlendirilmektedir. • Mal veya hizmetlerin tanıtım ve pazarlamasına yönelik her türlü ticari reklam hizmeti alımları, • Reklama ilişkin danışmanlık faaliyetleri, • Reklamın planlanması, • Reklam içeriğinin hazırlanması ve tasarımı, • Reklamın yayımlanması. • Reklam ajanslarından alınan söz konusu hizmetlerdir. • KDV-2 beyannamesinde “2.1.3.2.15. Ticari Reklam Hizmetleri” kodu seçilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.