Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.01.2023 15:21 (Üye) Soru : 26.06.2006 tarihi itibarı ile bir limitet şirket kuruluşu yaptım ve şirket ortaklarını bu tarih itibarı ile 4a kapsamında ortağı olduğu şirket üzerinden şirket çalışanı olarak sigorta girişi yaptım. Şirket ortakları başka bir şirkette 4a kapsamında çalışmaya devam ederken 30.06.2006 tarihi itibarı ile çalıştığı şirketten çıkışı yapıldı. Bu tarihten itibaren kesintisiz olarak sigorta bildirgelerini 30 ar gün üzerinden bildirmeye devam ettim. Her ne kadar 2008 Ekim ayında çıkan tebliğ gereğince şirket ortakları 4b kapsamına alınsalar da geçmiş sigortaları kesintiye uğrayıncaya kadar devam ettirilir hükmüne istinaden ve 2013/11 sayılı genelge de aynı şekilde sigortalılığın devam ettirileceği belirtildiği için 4a sigorta bildirimleri devam etmiştir. 2019 / 9 sayılı genelgeye göre şirket ortaklarının 4a sigortalılıkları devam eder mi yoksa 4b kapsamında mı değerlendirilir.

Cevap : Kişilerin işe giriş çıkış yapılması işlemi kesinti olarak dikkate alınmaktadır ve bu kişler 4b li sigortalı olmuşlardır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.