Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.01.2023 16:47 (Üye) Soru : Değerli meslektaşım. Şirket ortağının eşinden şirkete araç kiralanacak. Gmsi Sınırı 2023 yılı için nedir. Araç lüks bir araç değil. 2. sorum ise - Huzur hakkı ile ilgili. Huzur hakkı alan şirket ortağı da gmsi olarak yani ücret geliri olarak beyan verebilir mi. bundaki sınır nedir. çok tşk ederim. Öneriniz nedir. Karar vs alalım mı. gider pusulası bastıralım mı ( araç kiralaması için) çok tşk

Cevap : 2023 için Tevkif suret ile elde edilen GMSİ (taşıt kira geliri) beyan sınırı 150.000.-TL(GV tarifesinin ikinci dilimi) Huzur hakkı ödemesi ücret ödemesidir. Tek işverenden alınmak kaydı ile bordro yapılarak ödenir. 2023 yılında yıllık toplam huzur hakkı geliri 1.900.000 .-TL (GV tarifesinin dördüncü dilimi) altında olması halinde yıllık GV beyannamesi verilmez. Huzur hakkı ödemesi yapılabilmesi için Şirket GENEL KURULUNDA karar alınması gerekir.Araç kiralaması için gider pusulası gerekmez. Net kira bedeli bankadan ödenir. Bankadan alınacak e-dekont GİDER PUSULASI Yerine geçer
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.