Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.01.2023 13:41 (Üye) Soru : Merhabalar, Konsoloslukta Türk vatandaşı personel i·sti·hdamını düzenleyen kanun hükümleri· nelerdir. Teşekkürler

Cevap : Türkiye’de yabancı elçilik ve konsolosluklarda çalışan Türk uyruklu personelin Gelir Vergisi Kanunu 16. maddesi uyarınca, bu çalışmalarından dolayı aldıkları ücretler bazı şartların varlığına bağlı olarak gelir vergisinden istisna edilmiştir. Aynı şekilde sigortasız çalıştırmaların da mevcut olduğu gözlenmektedir. Ayrıca 5510 sayılı SSGSSK sigortalı sayılmayanlar l) Kamu idarelerinin dış temsilciliklerinde istihdam edilen ve temsilciliğin bulunduğu ülkede sürekli ikamet izni veya bu devletin vatandaşlığını da haiz bulunan Türk uyruklu sözleşmeli personelden, bulunduğu ülkenin sosyal güvenlik kurumunda sigortalı olduğunu belgeleyenler ile kamu idarelerinin dış temsilciliklerinde istihdam edilen sözleşmeli personelin uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri çerçevesinde ve temsilciliğin bulunduğu ülkenin ilgili mevzuatının zorunlu kıldığı hallerde, işverenleri tarafından bulunulan ülkede sosyal sigorta kapsamında sigortalı yapılanlar, olarak belirtilmiştir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.