Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 26.01.2023 17:12 (Üye) Soru : 2023 senesinde şirket aracımız için tamir bakım hizmeti aldık. Hizmet tutarı 4.200 TL ve bu tutar şirket kredi kartı ile ödeme kaydedici cihaz kullanılarak yapılmış. VUK 232'ye göre bu hizmet alışının fatura ile tevsik edilmesinin gerekli olduğunu düşünüyorum. Yoksa fatura düzenleme sınırı altında kaldığı için ökc fişi ile gider olarak kullanabilir miyiz?

Cevap : Vergi mükellefleri giderlerini fatura alarak tevsik etmek zorundadır. ÖKC fişi ile gider yazılmaz. Fatura düzenleme sınırı kavramı Vergi mükellefi olmayan nihai tüketiciler için geçerlidir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.