Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.01.2023 09:48 (Üye) Soru : merhaba, işyeri sifortası ve işyerine kayıtlı araçların sigorta giderlerinin BA formunda beyanında , 1 -BA Formunda, isim -ünvan ve vergi no alanına, poliçe üzerindeki, Sigorta şirketi mi yoksa poliçe üzerindeki Acente adı mı yazılacaktır? 2 -sigorta poliçeleri üzerinde Net prim + Vergiler = Genel Toplam yazıyor. BA formuna Net prim mi yoksa vergilerin eklendigi Genel toplam mı yazılacaktır? teşekkürler

Cevap : 1-Poliçe üzerindeki Acentenin bilgileri azılacak. 2-Poliçe Genel tutarının tamamı (Prim +vergi+ diğer)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.