Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.01.2023 09:14 (Üye) Soru : Konu: Vergi mükellefi olmayanlardan tapu ile alınan TARLA ve ARSALARIN gider pusulası ile kayıtlara alınması ve faturalı satışının KDV karşısındaki durumu hakkında; Gayrimenkul alım ve satımı ile iştigal eden firmamız mükellefiyeti olmayanlardan satın aldığı ARSA VE TARLALARIN kayıtlara alınmasında düzenlenecek GİDER PUSULASINDA İNDİRİLECEK KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı yönünden ve KDV-2 mükellefiyeti doğup doğmayacağı hususu ile SATIŞ FATURALARINDA KDV ' nin alış - satış arasındaki farka mı KDV uygulanacağı hususunda odamızdan bilgi talep eder, gereğini bilgilerinize arz ederiz.

Cevap : Vergi mükellefi olmayanlardan tapu ile alınan TARLA ve ARSALARIN gider pusulası ile kayıtlara alınacak Satış da düzenlenecek faturada % 8 KDV hesaplanacaktır. Vergi mükellefi olmayanlarda alınan G.menkul için KDV ödenmediğine göre indirimde olmaz. KDV 2 beyanı olmaz. GAYRİMENKUL ALIM SATIMI (ÖZEL MATRAH UYGULAMASI) 3065 sayılı Kanunun 7104 sayılı Kanunla değişik (23/f) maddesine göre, taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, vergi mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dâhil) alınarak vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan taşınmazların (Gayrimenkul /Bina –arsa –arazi)) tesliminde matrah, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutardır. Vergi mükellefi olmayanlardan veya istisna kapsamında KDV ödenmeksizin alınan taşınmazların satışında düzenlenecek faturalarda alış bedeli ile satış bedeli arasındaki fark üzerinden KDV hesaplanır. Vergi mükellefi olanlardan KDV ödenerek alınan taşınmazların teslimlerinde ise özel matrah sistemi uygulanmaz. Yapılan düzenlemeye göre; Vergi mükellefi olmayan kişilerden alınan G.menkullerin alış bedeli ile satış bedeli arasındaki farka KDV hesaplanacaktır. ( İş yerleri ve Arsa arzi ve 150 metrekarenin üstündeki konutlarda için % 18 150 metre karenin altındaki konutlar için % 1 KDV hesaplanır) Düzenlenecek faturada KDV uygulanmayan tutar KDV beyannamesinde Özel matrah bölümünde beyan edilecek KDV tabi olan kısım normal teslimler arasında yer alacaktır. ÖRNEK Vergi Mükellefi olmayan kişiden 200.000 TL İş yeri satın alınıyor daha sonra Bu iş yerini 250.000 TL satmıştır. Alış bedeli 200.000 Satış bedeli 250.000 Fatura Düzenlenmesi Satış bedeli 250.000 KDV uygulanacak tutar (250.000-200.000) = 50.000 Hesaplanan kdv % 18 (50.000 %18) 9.000 Tahsil edilen tutar 259 .000 KDV beyannamesinde özel matrah bölümünde gösterilecek tutar : 200.000 KDV beyannamesinde normal teslimler bölümünde gösterilecek tutar : 50.000
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.