Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.01.2023 17:43 (Üye) Soru : Sayın Danışmanım, Kapanan bir şirketin makine tesisat ve demirbaşlarını tek fatura ile satmakyız, ancak bazı demirbaşlar için amortısman sonrası kar bazı makine tesisatlar için ise zarar çıkmakta, burada netleştirme yapıldığında kar rakamı yüksek çıkmakta yevmiye kaydını netleştirerek direk 679 Hesabamı atalım yoksa hem 689 hesap zararlar için hem 679 hesap kar için çalışmalıdır. Tek düzen hesap planına hangisi uyguundur ?

Cevap : Zarar ayrı kara ayrı gelir tablosunda yer alır .Netleşme diye bir uygulama olmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.