Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.01.2023 14:43 (Üye) Soru : SELAMLAR İŞE 01/11/2022 TARİHİNDE İŞE GİREN PERSONELİM ŞUBAT AYINDA BEDELLİ ASKERLİK OLARAK 28 GÜN ASKERLİK YAPACAK. İŞTEN ÇIKIŞINI VERECEĞİM. 28 GÜNÜ ÜCRETSİZ İZİNLİ GÖSTERMEK ZORUNDA MIYIM? ÇIKIŞ NEDENİ OLARAK ASKERLİK OLARAK MI GÖSTERECEĞİM YOKSA ÇIKIŞ NEDENİ OLARAK İSTİFA OLARAK MI GÖSTERİCEM BİLGİ VERMENİZ RİCA OLUNUR. SAYG.

Cevap : 26.07.2018 tarihinde kabul edilen 7146 sayılı kanunla 1111 sayılı kanuna eklenen ve bedelli askerlik ile ilgili hususları düzenleyen geçici 55. Madde de “Bu madde hükümlerinden yararlananlar temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları iş yeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız veya ücretsiz izinli sayılırlar” hükmü düzenlenmiştir. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 28. Hukuk Dairesinin 26.12.2019 tarih ve 2019/3156 E, 2019/3356 K sayılı kararında özetle; “Kıdem tazminatına hak kazanma bakımından işçinin iş sözleşmesini muvazzaf askerlik hizmeti nedeniyle feshetmesi yeterli olup, askerliğin kısa süreli ya da bedelli olması önem taşımaz. 1475 sayılı Kanunun 14. maddesi “Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla” işten ayrılanların kıdem tazminatına hak kazanacağını düzenlemekle yetinmiş, muvazzaf askerlik hizmetinin ne şekilde yapılacağı, diğer bir ifade ile fiilen mi yoksa bedel ödemek suretiyle mi yapılacağı konusunda bir ayrım yapmamıştır. “ denilmektedir. Konya BAM 8. Hukuk Dairesinin 24.01.2020 tarih ve 2019/2257 E, 2020/167K sayılı kararı da aynı yöndedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.