Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.01.2023 15:48 (Üye) Soru : Merhaba üstadım galeri müşteri 1.000.000 tl nihai tüketiciden araç aldı bu araca 150.000 kredi fazi ve 5000 tl lastik aldı toplam maliyeti : 1155.000 tl aracı satarken özel maliyet ile satış arasındaki karına %18 kdv uygulayarak fatura düzenliyecek. Sorum Özel Maliyet faturası keserken malın alım bedeli nihai tüketiciden aldığı tutar 1.000.000 tl mi olacak ? yoksa maliyete eklenen toplam 1.155.000 tl üzerindenmi hesaplama yapıp karını bulup kara %18 kdv uygulayacak teşekkürler.

Cevap : Özel maliyet değil, "ÖZEL MATRAH " uygulaması Faturalama 1.000.000 TL üzerinden düzenlenecektir. 115.000 için % 18 KDV hesaplanır. İKİNCİ EL ARAÇ (OTO) ALIM SATIMI ÖZET BİLGİ: 3065 sayılı Kanunun 7104 sayılı Kanunla değişik (23/f) maddesine göre, İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITI ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, KDV mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dâhil) alınarak vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara taşıtı tesliminde matrah, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutardır. KDV mükellefi olmayanlardan veya istisna kapsamında KDV ödenmeksizin alınan ikinci el motorlu kara taşıtları satışında düzenlenecek faturalarda alış bedeli ile satış bedeli arasındaki fark üzerinden KDV hesaplanır. KDV hesaplanarak alınan ikinci el motorlu kara taşıtları teslimlerinde ise özel matrah uygulanmayacağı tabiidir. Buna göre, ikinci el motorlu kara taşıtın teslimlerinde özel matrah uygulaması YALNIZCA İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITI TİCARETİYLE İŞTİGAL EDEN YETKİ BELGESİ OLAN MÜKELLEFLER TARAFINDAN UYGULANACAKTIR. Sanayi il ticaret müdürlüğünden yetki belgesini almaları gerekir. ---Yetki belgesi olmayan ikinci el oto alım satımı yapan mükellefler özel matrahtan yararlanamaz. ---Yetki belgesi olmayan ikinci el oto alım satım yapanlar, Sanayi il ticaret müdürlüğünden yetki belgesini almaları gerekir. ---İkinci el oto alım satım yapan galericiler , yetki belgesine sahip bile Vergisi mükellefin den faturalı aldığı araç için özel matrah uygulayamaz. Düzenlenecek faturada kdv uygulanmayan tutar KDV beyannamesinde Özel matrah bölümünde beyan edilecek KDV tabi olan kısım normal teslimler arasında yer alacaktır. KDV ÖDENMEDEN ALINAN binek araçlar için ÖZEL MATRAH uygulaması ile yapılan teslimde alış satış arasındaki farka %18 KDV uygulanır. ÖRNEK Vergi Mükellefi olmayan kişiden 200.000 TL İKİNCİ EL BİNEK OTO satın alınıyor . Bu ikinci el oto 250.000 TL satmıştır. Alış bedeli 200.000 Satış bedeli 250.000 FATURA DÜZENLENMESİ : Satış bedeli 250.000 KDV uygulanacak tutar (matrah) 50.000 Hesaplanan kdv %18 9.000 Tahsil edilen tutar 259.000 KDV beyannamesinde özel matrah bölümünde gösterilecek tutar : 200.000 KDV beyannamesinde normal teslimler bölümünde gösterilecek tutar: 50.000 ALIŞ MUHASEBE KAYDI ---------------------/------------------- 153 200.000 100/102/103 200.000 ---------------/------------------------- SATIŞ MUHASEBE KAYDI --------------------/--------------------- 100/102/101 259.000 600 250.000 391 9.000 -------------------/----------------------
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.