Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 31.01.2023 11:26 (Üye) Soru : Merhabalar, sorum yemek-yol-yakacak istisnası ile ilgili. Asgari ücret ödenen personelde söz konusu istisnaları nasıl uygulayacağız? 2023 açıklanan istisna rakamları olan; yakacak: 1.000 TL, Yemek: 110 TL (Net), Yol Yardımı: 56 TL . Bu rakamlar GV,DV ve SGK istisna mıdır? Aynı zamanda bu ödenen rakamlar gider gösterile bilenecek midir? İlk defa bu işlemi yapacağım için desteğinizi rica ederim.

Cevap : işverenlerce hizmet erbabına nakit olarak verilen yemek bedelinin tamamının, istisna kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın ücret bordrosunda gösterilmesi gerekmektedir. İstisna kapsamındaki yemek bedeli ödemeleri vergi matrahına dahil edilmeyecektir.Ayrıca, işverenler tarafından hizmet erbabına yapılan ödemelere ilişkin olarak düzenlenen kağıtlarda yer alan tutarın, istisnaya isabet eden kısmı damga vergisinden de istisnadır. İşverenler tarafından 9/11/2022 tarihinden 30/6/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) çalışanlara mevcut ücretlerine ilave olarak elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere toplam aylık tutarı 1.000 Türk lirasını aşmayan ödemeler gelir vergisinden istisna edilmiştir. İşverenler tarafından hizmet erbabına bu şekilde yapılan ödemelerin istisna kapsamında değerlendirilebilmesi için söz konusu ödemelerin; a) 9/11/2022 tarihi ila 30/6/2023 tarihi (bu tarih dahil) arasında yapılması, b) Elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapılması, c) Aylık 1.000 Türk lirasını aşmaması, ç) Mevcut ücretlerine ilave olarak yapılması, şarttır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.