Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 31.01.2023 11:31 (Üye) Soru : Merhaba, genç girişimci bağkur desteğinden yeni ofis açan malimüşavirlerde faydalanabiliyor mu ?

Cevap : 1. Genç girişimcilerde kazanç istisnası: Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 Türk lirasına kadar olan kısmı, aşağıdaki şartlarla gelir vergisinden müstesnadır. 2. Genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanan ve vergi mükellefiyeti başlangıç tarihi itibari ile 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olanlardan, ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin primleri 1 yıl süreyle prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hazinece karşılanır. Adi ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklıklarında sadece 1 ortak faydalanır. Meslek mensuplarımız da şartları sağlamaları halinde GENÇ GİRİŞİMCİ KAZANÇ İSTİSNASI VE BAĞKUR PRİM DESTEĞİ nden yararlanırlar.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.