Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 31.01.2023 12:28 (Üye) Soru : Merhaba Hocam, dün de aynı soruyu sordum ancak 189 aradım farklı bir cevap verdi, zahmet olmazsa tekrar ekleyerek sorumu güncellemek istiyorum. Fabrika adres değişikliği yaparak merkeze uzak bir yere taşınacağı için gerçek kişiden lojman kiralamak istiyor. 1.sorum stopaj durumu ne olur 2.sorum kirayı ücret olarak göstermeli miyim? direkt gider yazabiliyor muyum? gib der ki kira olarak gider yazamazsınız ücrete eklemeniz gerekmektedir. özelge talep edeceğim ama sizin de kıymetli görüşünüzü almak isterim. Saygılarımla

Cevap : Bizim size verdiğimiz cevap bir yorumdur. Resmi Görüş için özelge alınız. Şirket tarafından kiralanan ve personele lojman olarak tahsis edilen konutların, personele sağlanan menfaat olarak ücret kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, gayrimenkul için ödenen kira tutarı ile sağlanan menfaatlerin brütleştirilerek bordroya dahil edilmesi ve bu tutar üzerinden Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca vergi tevkifatı yapılması gerekmekte olup söz konusu tutarın da anılan Kanunun 40 ıncı maddesinin (1) numaralı bendi kapsamında kurum kazancından indirilmesi mümkün bulunmaktadır. Diğer taraftan, şirketinizce kiralanan ve personele lojman olarak tahsis edilen konutlar, personele sağlanan menfaat olarak ücret kapsamında değerlendirildiğinden ve söz konusu konutlara ilişkin kira bedelleri kurum kazancının tespitinde ücret gideri olarak dikkate alınacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.