Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 31.01.2023 17:14 (Üye) Soru : Değerli danışman merhaba, sorum part time çalışanların hafta tatile hak kazanmaları halinde sgk gün sayısı hesaplamasını nasıl yapılacağı ile ilgilidir. Örneğin haftanın 6 günü çalışması olup haftalık 30 saat çalışan bir çalışanın ayın 31 gün olduğu varsayımı ve pazar günlerinin de tatil günü (ay içinde 4 gün pazar günü olsun) olduğu varsayımı ile sgk gün sayısı nasıl hesaplanabilir. Bu örnekte fiili 27 gün çalışma fiili saat 135 saat olduğunda SGK günü 18 gün olmaktadır. Parti time çalışmada normal çalışmanın 3'te 2 oranında olduğuna göre normal çalışanın da 4 gün hafta tatili günü olduğuna göre bu orantıda 2,67 kesiri ile part time çalışanın 3 gün hafta tatili örnek olarak hesaplıyorum. Ancak bu durumda da kısmi çalışma günü 21 gün olduğu için haftalık 30 saatlik çalışma ile kısmi çalışma sınırı aşılmış oluyor. Hesaplama bu şekilde midir? Bilgi almak istedim. Ayrıca normalde haftanın 6 günü çalışılan bir iş yerinden part time çalışan haftanın 5 ve daha az gün fiili çalışması olursa hafta tatiline hak kazanıp kazanamadığı ile ilgili bilgi rica ederim. Farklı görüşler olduğu için sizden doğrusunu öğrenmek/bilmek isterim. Teşekkürler.

Cevap : İş Kanununun 46. maddesine göre, işçilere tatil gününden önce İş Kanununun 63. maddesine göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşuluyla yedi günlük bir zaman dilimi içerisinde kesintisiz 24 saat hafta tatili verilir. Sonuç olarak hafta tatiline hak kazanmak için İş Kanununun 63. maddesine göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmak gerekir. 63. maddede genel bakımdan çalışma süresinin haftada en çok 45 saat olduğu belirtilmiştir. En önemli husus 45 saatin üst sınır olmasıdır. Yani haftalık çalışma süresi 40 saat olarak belirlenen bir işçi 40 saat çalışması durumunda hafta tatiline hak kazanacaktır. Haftanın beş ya da altı günü çalışan kısmi süreli (part time) bir işçi belirlenen haftalık çalışma süresini doldurduğunda hafta tatili ücretine hak kazanacaktır. Aksi takdirde kısmi süreli (part time) iş sözleşmesiyle çalışan bir işçi Anayasanın vermiş olduğu dinlenme hakkını kullanmamış olacaktır Hafta da toplam 30 saat çalışan kısmi süreli işçi de bu durumda orantısal olarak 45 saat karşılığında 7,5 saat hafta tatili kullanıyorsa, 30 saat karşılığında 5 saat hafta tatili kullanması gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.