Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 01.02.2023 12:25 (Üye) Soru : Üstadım merhaba askerlik borçlanması yapanların vergi iadesi hakkında bir yazı okumuştum bir ara Bizde net ücret üzerinden anlaşan çalışanlar var Burada biliyorsunuz vergi ödemeleri şirket tarafından yapılıyor personel 12 ay boyunca net ücretinde değişim olmadan ücretini alıyor Brüt ücret üzerinden maaş alanlarda vergi iadesi olabilir bu kısmı anladım fakat net ücret üzerinden maaş alanlarda da aynı uygulama geçerli olurmu İşverenler bu kısma pek yanaşmıyor ama uygulama ve doğru adım hem net ücret için hemde brüt ücret için geçerlimi Teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim. Mali Müşavir İnan Eyi

Cevap : 193 sayılı GVK.nun 63. maddesinin 2 numaralı bendi ile kanunla kurulan emekli sandıkları ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20. maddesinde belirtilen sandıklara ödenen aidat ve primlerin ücretin safi değerinin tespitinde indirim konusu yapılacağı hükme bağlanmıştır. 111 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde konuya ilişkin yapılan düzenleme aşağıdaki gibidir. Belli şartları taşıyan kimselerin sosyal güvenliklerini sağlamak amacıyla, kanunla kurulan ve tüzel kişiliği haiz Emekli Sandıkları ve Sosyal Sigorta Kurumlarına, ödenen paralara aidat ve prim denilmekte ve bunlar 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 63 üncü maddesindeki şartlarla, ücretin gerçek safî tutarının hesabında, gider olarak indirilmektedir. Emekli Sandığı ve Sosyal Sigorta Kurumlarından, kanunla kurulmuş olanların üyelerine çeşitli kanunlarla, daha önceki dönemlerde ödenmemiş bulunan aidat veya primleri borçlanma suretiyle ödeme ve dolayısıyla emekliliğe esas alınacak hizmet sürelerini uzatabilme hakkı tanınmaktadır. Bunun için, kanunlarla belli edilen koşullar altında borçlanılan aidat ve primlerin, üyelerce ödenmesi zorunludur. Bu ödemeler de Gelir Vergisi Kanununun 63/2 maddesinde sayılan aidat ve primler niteliğindedir ve bunların da ücretin gerçek safi tutarının hesaplanması sırasında gider olarak indirilmesi, Gelir Vergisi Kanunu'nun lafzına ve ruhuna uygun görülmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.