Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.02.2023 08:38 (Üye) Soru : Soru : Yemek İstisnası ile ilgili olarak sorum. Luca Bordro Kullanıyorum. 22 Gün Yemek personelin Setcart yükleniyor. Günlük 88,89+KDV Olarak KDV Dahil 96 TL 88,89*22 gün= 1.955,56.-TL Luca Bordro Modülünde Yemek istisnası 22 gün KDV hariç 1.955,56.- Net olarak yazıyorum. Yakacak 1.000,00 Net olarak girerek bordro hesaplatıyorum. Brüt Ücretim : 21.475,00 Brüt Ücret: 21.475,00.- Ek Kazanç 3.002,00.-(1.007,65 Brüt Yakacak+1.994,34.-Brüt Yemek ) Toplam Kazan. 24.477,00.- SGK Matrahı 21.733,55.-(258,55 İstisna Fazlası Yemek Ücreti SGK Matr.İlave 21.475,00+258,54=21.733,55.- SGK İşçi 3.042,70.- İşsizlik İşçi 217,34.- Gelir Vergisi 1.462,04.- Damga Vergisi 94,68.- Net Ücret 19.660,04.- Yemek Kart Yük. 1.955,56.- Net Yemek Personel Banka Hes.Yatan Net Ücreti Yakacak Dahil 17.704,68.- 770-Ücret 21.475,00.- 770-Ek Kaz. 3.002,00.- 770-İşv.Sig. 4.890,05.- 335-İşçi Ücreti 17.704,68.- 108-yemek Kart 1.955,56.- 360-Gelir 1.462,04.- 360-Damga 94,68.- 361-SGK 8.150,09.- Bordro Yevmiye Kaydı. İşlemim Doğrumudur. 01.02.2023 08:21 Tarihinde Sosyal Güvenlik Mevzuatı Danışmanına birimine sorulmuş. Cevap : Yaptığınız işlemler doğru ancak yemek istisnasını KDV dahil olarak hesaplamalarınıza dahil ediniz. Üstadım ; Set Kart Firmasından Fatura Kart Bedeli + KDV olarak geliyor. bende kaydı 108- Yemek Kartları 88,89*22=1.955,56.- 191- İnd.KDV 156,44.- 329-Ticari Firma 2.112,00.- Üstadım , 1.955,56.-Yazıyorum Bordroya Net Olarak Eğer 2.112,00 Yazarsam KDV indirim Konusu yapmamam direkt 108'e 2.112,00 yazmam lazım bu durumda

Cevap : Gelir Vergisi Kanunu’na göre gelir vergisi istisna tutarı KDV hariç belirleniyor. Bu nedenle halen günlük 51 TL olan istisna tutarı KDV dahil (51 x yüzde 8=) 55,08 TL olarak uygulanıyor. İşveren çalışanın yemek kartına örneğin 20 günlük fiili çalışması karşılığında (20 gün x 55,08 TL=) 1.101,6 TL yemek yüklemesi yaptığında, bunun yüzde 8 KDV’ye tekabül eden 81,6 TL’sini tahsil ettiği KDV’den indirim konusu yapabiliyor. Dolayısıyla bu KDV tutarı işverenin üzerinde yük olarak kalmıyor. Buna karşılık çalışan KDV dahil tutar olan 1.101,6 TL (bu örnekte 81,6 TL daha fazla) yemek yiyebiliyor, yani çalışan yemek kartı uygulaması sayesinde günlük 4,08 TL avantaj sağlamaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.