Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 01.02.2023 16:00 (Üye) Soru : BİR A.Ş. MÜKELLEFİM YURT İÇİNDEN FATURALI ALDIĞI ÜRÜNLERİ RUSYADA FAALİYET GÖSTEREN BİR İNTERNET SATIŞ SİTESİ ÜZERİNDEN İLAN VEREREK RUSYA YA SAAT VE BAYAN TAKILARI SATIYOR, FATURALAR KDV SİZ KESİLİYOR, ÜRÜNLERİ DE UPS, PTT KARGO GİBİ YOLLARLA GÖNDERİYOR, (MİCRO İHRACAT YAPIYOR) BU MÜKELLEF KDV İADESİ TALABİNDE BULUNABİLİRMİ? (NORMAL İHRACAT VEYA İHRAC KAYITLI SATIŞLAR GİBİ NEGÜMRÜK ÇIKIŞ BEYANI NE ÇEKİ LİSTESİ VS BELGESİ YOKTUR)

Cevap : Posta ve hızlı kargo taşımacılığı yolu ile yapılan ihracatın, kargo şirketi adına düzenlenen, malı yurt dışına gönderilen mükellefin bilgisinin yer aldığı ve gümrük müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanan ve VEDOP (Vergi Daireleri Otomasyon Projesi) sistemine aktarılan ETGB (Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi) ile tevsiki mümkün bulunmaktadır. Bu şekilde yapılan ihracatın tevsiki için ETGB’ nin çıktısının vergi dairesine ibrazı yeterli olup, ayrıca ıslak imzalı ve mühürlü ETGB ‘nin ibrazına gerek yoktur. Bu itibarla; -İhraç kaydıyla alınan ve kargo taşımacılığı yoluyla ihracatı gerçekleştirilen mallara yönelik olarak imalatçı tarafından, -KDV ödenerek alınan ürünün posta (Kargo) yoluyla yurtdışına gönderilmesinde ise kargo şirketi adına düzenlenen ETGB İhracat Beyannamesi (Mikro İhracat) ile şirketiniz tarafından, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi ve KDV Genel Uygulama Tebliğinde belirlenen esaslar gereğince iade talep edilmesi mümkündür.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.