Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.02.2023 14:17 (Üye) Soru : Sayın Danışmanım yeni kurulan tek ortaklı limited şirketin ortağına genel kurul yapılmadan huzur hakkı vermemiz mümkün mü? Ortaklar kurulu kararı ile yapılabilir mi? Noter onayı gerekir mi? Şirketin bir de ortak dışında atanan müdürü var. Bilgi vermenizi rica ederim.

Cevap : Huzur hakkı; Şirket genel kurulunca tespit edilir. Genel Kurul kararı Ticaret sicilinde tescil ve ilan edilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.