Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.02.2023 10:35 (Üye) Soru : Sayın danışmanım; 4/a lı çalışan bir personel yurtdışında doğum yaparsa Türkiye' deki raporlu durumu ne şekilde olur ve rapor parasını ne şekilde alır acaba ? tşk.

Cevap : Sağlık hizmet sunucularınca elektronik ortamda düzenlemekte olan doğum öncesi ve doğum sonrası analık raporları, yine elektronik ortamda Kurum veri tabanına ve işverenin “çalışılmadığına dair bildirim” ekranına düşmekte ve ödeme işlemleri, sigortalının işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il/merkez müdürlüklerince yapılmaktadır. Uygulamada Çalışan anne adayının doğum yapacağı zaman nerede doğum yaptığına bakılmaksızın doğum raporu parası alabilme şartlarına uygunsa rapor parası alabilir.Burada dikkat edilecek husus rapor başlangıcının Türkiye'de olması şarttır.Türkiye'de herhangi bir hastanede yapılan doğumda hangi haklar mevcutsa yurtdışında yapılan doğumda da aynı haklar geçerlidir.32.haftada 'gebelik doğum iznine çıkabilir'raporu ile beraber seyahatine bir engel kalmaz.Ancak doktor onay verse bile 35. haftadan sonra yasal olarak hamile uçuş yapamaz.Doğum raporu parası alabilmek için eğer ülkenin Türkiye ile sözleşmesi varsa doğum yapılan hastaneden alınan raporu Sgm ye iletmek gerekir.Eğer doğum yapılan ülkenin Türkiye ile anlaşması yoksa raporu önce doğum yaptığı ülkede bulunan Türk Konsolosluğuna onaylatılması gerekir.Sonrasında onaylatılan raporu Sgm ye göndermek gerekir. İşverenin de raporu onaylamasının ardından rapor parası almaya engel kalmaıştır.PTT şubelerinden yada Ziraat Bankası ndan rapor parasını almak mümkündür.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.